REVISTA VALENCIANA DE FILOLOGIA

La Revista Valenciana de Filologia és una publicació electrònica acadèmica d'abast internacional, dedicada a difondre treballs sobre la llengua, la literatura i la cultura dels valencians. Va adreçada a tots els investigadors d'aquestes matèries.

No 2

Taula de continguts

Presentació

Vicent Josep Escartí
PDF

Dossier

Júlia Butinyà
PDF
Antoni Ferrando Francés
PDF
Sònia Gros Lladós
PDF
Mabel Mezza
PDF
Paolo Ponzù Donato
PDF
Abel Soler
PDF

Miscel·lània

Irene Atalaya
PDF
Alejandro Llinares Planells
PDF
Mireia Ferrando Simon
PDF
Lluís Roda
PDF
Pelegrí Sancho Cremades
PDF

Entrevista

Carles Fenollosa
PDF

Recensions

María de los Ángeles Herrero
PDF
Irene Mira-Navarro Mira-Navarro
PDF
Vicent Martines
PDF
Jaume Garcia Llorens
PDF
Jordi Colomina
PDF