REVISTA VALENCIANA DE FILOLOGIA

La Revista Valenciana de Filologia és una publicació electrònica acadèmica d'abast internacional, dedicada a difondre treballs sobre la llengua, la literatura i la cultura dels valencians. Va adreçada a tots els investigadors d'aquestes matèries.

No 1

Revista Valenciana de Filologia és una publicació eminentment filològica. Així i tot, donarà cabuda a temes i interessos de caire historicoculturals, sempre que ho considere enriquidor per a les relacions interdisciplinars entre matèries pròximes del camp de les Humanitats.

Taula de continguts

Presentació

Vicent Josep Escartí
7-12

Monogràfic

Rafael Alemany
13-33
Robert Archer
35-60
Francesc J. Gómez
61-94
Josep Pujol
95-119
Elena Sánchez-López
121-139
Marie-Claire Zimmermann
141-160

Miscel·lània

Jordi Ginebra
163-181
Joseph Gulsoy
183-198
Salvador Ortells Miralles
Miquel Àngel Pradilla Cardona
223-239
Pep Valsalobre
241-260

Entrevista

Carles Fenollosa Laguarda
261-279

Recensions

Joan Vicent Fuertes Zapata
283-286
Ramon Mora
287-289
Vicent F. Garcia Perales
290-293
Lluís Escartí Carrasco
294-297
Ricardo Da Costa
298-301