Història de la revista

La Revista Valenciana de Filologia es va publicar per primera vegada el 1951, per la Institució Alfons el Magnànim, de la Diputació de València. La primera època va acabar el 1981 i va publicar un total de 7 volums. El seu primer i únic director d'aquellperíode va ser Artur Zabala.