La llengua dels sermons valencians de sant Vicent Ferrer

  • Jordi Colomina Universitat d’Alacant, Acadèmia Valenciana de la Llengua
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.28939/rvf.v3i0.61
Paraules clau: Valencià-català, llengua medieval, lexicografia, sant Vicent Ferrer.

Resum

En el present article es presenta un estudi lingüístic, en avançat estat d’elaboració, sobre la fonètica, la morfosintaxi, la morfologia lèxica, el lèxic i la fraseologia continguda en els vora tres-cents sermons vicentins valencians. Es mostra també l’interés dels sermons vicentins castellans, en algun cas usats com a font en l’elaboració de sermons valencians. S’oferixen com a mostra del futur Diccionari integral vicentí els articles corresponents a mà i a mal2
Publicades
2019-06-26