Escriure des del ventre. Una panoràmica dels estudis sobre Maria Ibars

Autors/ores

  • Carles Mulet Grimalt

DOI:

https://doi.org/10.28939/%20rvf.v4.130

Resum

Resum: El present article mostra com durant molts anys, en tant que la pràctica totalitat de
l’activitat cultural i literària de Maria Ibars es va desenvolupar en els anys difícils de la postguerra,
la documentació i els estudis sobre ella n’han estat ben pocs. Malgrat els avanços
que s’han fet i que han reivindicat la figura de l’autora, encara es detecen algunes llacunes
que no ens deixen conéixer completament la trajectòria vital ni el desenvolupament i l’anàlisi
de la seua creació literària.


Paraules clau: Maria Ibars, literatura de postguerra, bibliografia


Abstract: This article shows how, while almost all of Maria Ibars’s cultural and literary
activity took place in the difficult post-war years, there has been very little documentation
and studies about her. Despite the advances that have been made and that have vindicated
the figure of the author, there are still some gaps that do not allow us to fully know the life
trajectory or the development and analysis of his literary creation.


Keywords: Maria Inars, post-war literature, bibliography

Publicades

2020-11-10 — Actualitzat el 2020-11-10

Versions