Aquesta és una versió antiga publicada el 2020-11-10. Llegiu la versió més recent.

Pilar Monzó de la Roca, dona sainetera

Autors/ores

  • Robert March Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v4.132

Resum

Resum: En aquest article ens proposem realitzar un recorregut per la figura de Pilar Monzó
de la Roca, sainetera dels anys trenta del segle passat, de qui existeix molt poca documentació.
A més, prestem atenció a dos de les seues obres, concretament, La falta de Marieta i
Visanteta, ambdues estrenades l’any 1930, en les quals observem diferents trets d’alguns dels
personatges femenins.


Paraules clau: Pilar Monzó, dramatúrgia de dones, sainet, anys trenta, memòria.


Abstract: In this article we take a summary of the figure of Pilar Monzó de la Roca, a
saineteer from the 1930s, of whom there is very little historical documentation. In addition,
we focus on two of her works, specifically, La falta de Marieta and Visanteta, both of them
premiered in 1930, in which we observe different features of some of the female characters.


Keywords: Pilar Monzó, women playwriting, one act play, 30s, memory

Biografia de l'autor/a

Robert March, Universitat de València

Resum: En aquest article ens proposem realitzar un recorregut per la figura de Pilar Monzó
de la Roca, sainetera dels anys trenta del segle passat, de qui existeix molt poca documentació.
A més, prestem atenció a dos de les seues obres, concretament, La falta de Marieta i
Visanteta, ambdues estrenades l’any 1930, en les quals observem diferents trets d’alguns dels
personatges femenins.


Paraules clau: Pilar Monzó, dramatúrgia de dones, sainet, anys trenta, memòria.


Abstract: In this article we take a summary of the figure of Pilar Monzó de la Roca, a
saineteer from the 1930s, of whom there is very little historical documentation. In addition,
we focus on two of her works, specifically, La falta de Marieta and Visanteta, both of them
premiered in 1930, in which we observe different features of some of the female characters.


Keywords: Pilar Monzó, women playwriting, one act play, 30s, memory

Publicades

2020-11-10

Versions