Maria Mulet, escriptora i docent (1911-1982)

Autors/ores

  • Encarna Villafranca Giner Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v4.133

Resum

Resum: Els estudis sobre les contribucions de les escriptores valencians de la postguerra
són més aviat escassos, però a poc a poc s’avança en aquesta matèria. En el present treball
tractem de poesia escrita per dones al llarg de la postguerra i, concretament, començarem
l’estudi de l’obra de Maria Mulet, nascuda el 1911 i que va ser una de les dones silenciades
que van experimentar un canvi social després de la guerra i que en van patir les conseqüències.
Mestra i escriptora que sabia molt bé aprofitar tots els recursos que havia de subministrar
per a escriure i treballar, va escriure en valencià i en castellà, a més de ser creadora de lectures
per a utilitzar-les a l’aula, en un moment en què l’aprenentatge del valencià era impossible.


Paraules clau: Maria Mulet; postguerra; poesia, valencià, pedagogia.


Abstract: Studies on the contributions of postwar valencian writings are more scarce, but
little by little progress is made in this matter. In the work we deal with poetry written by
women throughout the postwar period and specifically we will begin the study of the work
of Maria Mulet in 1911. Maria Mulet was one of silenced women, born at the beginning of
the century, who experienced a social change after the war and suffered the consequences.
Teacher and writer she knew very well how to take advantage of all the resources she had
to supply to write and work. He wrote in valencian and spanish, in addition to creating readings
for use within the classroom at time when learning valencian was impossible.


Keywords: Maria Mulet; postwar; poetry, valencian, pedagogy.

Publicades

2020-11-10 — Actualitzat el 2020-11-10

Versions