IMPACTE EN PREMSA PERIÒDICA DEL NÚM. 1 DE LA RVF

Recull d'enllaços de la premsa periòdica sobre la presentació del núm. 1 de la RVF: