Quant a Open Journal Systems

Aquesta revista utilitza l’Open Journal Systems 3.3.0.10, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes que ha estat desenvolupat, impulsat i distribuït gratuïtament per Public Knowledge Project sota la llicència pública General GNU. Visiteu la pàgina web de PKP per a obtenir més informació sobre el programari. Si us plau, contacteu amb la revista directament si teniu preguntes respecte a la revista o les trameses a la revista.