Sobre la revista

Focus i abast

La Revista Valenciana de Filologia és una publicació acadèmica d'abast internacional, dedicada a difondre treballs sobre la literatura, la llengua i la cultura dels valencians principalment. Va adreçada a tots els investigadors d'aquestes matèries.

Revista Valenciana de Filologia naix amb la voluntat de trobar-se disponible en accés obert, tot seguint la Declaració de Berlín (ACG194/2008), i que pretén fer accessibles els coneixements a tothom, en àmbits internacionals, amb l'accés lliure a les publicacions. Reprén, també, la capçalera històrica de la publicació que va fundar i dirigir Artur Zabala entre el 1951 i el 1981.

Revista Valenciana de Filologia compta amb un equip directiu, integrat pel seu Director, el Secretari i el Consell de Redacció, que són completats pel Consell Científic Assessor. Els càrrecs seran renovats periòdicament, a instàncies de la Institució Alfons el Magnànim, que n'és la responsable de la publicació.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

1. Els articles hauran de ser treballs originals d'investigació i no podran haver estat publicats anteriorment.

2. La revista es compromet a comunicar als autors, en un termini màxim de dos mesos, l'acceptació o no dels seus treballs.

3. Els articles rebuts passaran per un procés anònim d'avaluació externa, que serà gestionat pel director i el secretari de la revista. Els avaluadors podran recomanar la publicació dels treballs sense cap necessitat de retocs, o podran proposar les esmenes necessàries per a poder ser publicats i, en aquest cas, els suggeriments i indicacions dels avaluadors seran comunicats als autors per tal que les incorporen. Els avaluadors podran, també, recomanar la no publicació d'un treball, amb criteris raonats. En aquest cas, Revista Valenciana de Filologia assumirà les indicacions dels avaluadors, sempre que siguen coincidents, i el director de la revista comunicarà a l'autor la decisió i aportarà els motius de rebuig que hagen estat adduïts. En cas que no hi haja acord entre els avaluadors sobre la conveniència o no de publicar un article, el Consell de Redacció prendrà la decisió final i, en cas d'acordar-ne la publicació, farà un seguiment especial per tal que els canvis suggerits siguen incorporats a la redacció final del treball.

Política d’accés obert

Tots els documents inclosos a OJS són d'accés lliure i propietat dels seus autors. La revista té dret a la difusió i distribució dels textos amb finalitats acadèmiques. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial necessita el consentiment exprés i escrit dels autors o de la direcció de la revista.

Revista Valenciana de Filologia no cobra als autors cap cost per la presentació d'originals ni pel procesament dels articles.

Història de la revista

La Revista Valenciana de Filologia es va publicar per primera vegada el 1951, per la Institució Alfons el Magnànim, de la Diputació de València. La primera època va acabar el 1981 i va publicar un total de 7 volums. El seu primer i únic director d'aquellperíode va ser Artur Zabala.