Sobre la novel·la grega en Curial e Güelfa: la novella de Cimone

Sònia Gros Lladós

Resum

L’objectiu d’aquest treball és aprofundir en l’estudi de les fonts grecollatines del Curial e Güelfa i, en particular, en les connexions entre la novel·la cavalleresca catalana i les antigues novel·les gregues d’amor i aventures, un gènere que ha passat força desapercebut als investigadors. Suggerim l’anàlisi dels motius novel·lescos mitjançant la provada relació intertextual de l’obra catalana amb la novella decameroniana de Cimone (V.1). Defensem el coneixement del gènere per part de Boccaccio a partir de l’anàlisi dels textos i subratllem la circulació del manuscrit Laurentianus Conventi Soppressi 627 pels ambients nord-italians del Quatre-cents. La figura de l’humanista i pedagog Guarino de Verona emergeix com a possible nexe de contacte amb l’ambient de creació de la novel·la cavalleresca catalana.

Paraules clau

Curial e Güelfa, Boccaccio, Decameron, novel·la grega, Guarino de Verona

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.