La ‘descriptio puellae’ en el ‘Curial e Güelfa’

Mabel Mezza

Resum

L’estudi remarca el protagonisme dels personatges femenins en la novel·la Curial e Güelfa, mitjançant l’anàlisi de la descriptio superficialis i de la fenomenologia de les passions, identificadores del perfil de Güelfa, Laquesis i Camar. Després de l’anàlisi lingüística dels passatges més representatius del modus describendi de l’autor, es proposa una nova interpretació del Curial e Güelfa, que reconsidera l’estatus de protagonista de Curial, fent emergir la centralitat de Güelfa, Laquesis i Camar. L’honor (Güelfa), la bellesa (Laquesis) i la mort (Camar) esdevenen, així, les paraules clau amb què llegir la novel·la des d’una nova perspectiva.

Paraules clau

retòrica, topoi de l’effictio, narrativa catalana medieval, novel·la

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.