La festa popular vicentina a València

  • Gil Manuel Hernàndez i Martí Universitat de València
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.28939/rvf.v3i0.68
Paraules clau: Festa popular, miracles, Sant Vicent Ferrer, cultura festiva, sociabilitat

Resum

L’article explora l’evolució històrica de la festa popular en honor a Sant Vicent Ferrer a València, analitzant les seues diverses fases: festa tradicional, festa moderna i festa contemporània. Així mateix, destaca els miracles vicentins com a referent central de la seqüència ritual festiva, junt a la sociabilitat de carrer que h fet possible la  trnsmissió intergeneracional de la festa. El text també reflexiona sobre els condicionants que rep la festa vicentina actual, que precisa replantejar-se en un context de modernnitat avançada.
Publicades
2019-06-26