Presentació

  • Vicent Josep Escartí Universitat de València
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.28939/rvf.v3i0.74

Resum

L’any 1955 –o més tard, de facto, si tenim en compte la nota preliminar que veurem tot seguit–, la Revista Valenciana de Filologia va traure a la llum unvolum (tom iv, núms. 2-4, d’abril-desembre del 1954) dedicat a sant VicentFerrer. En l’esmentada «Nota preliminar» que segurament va redactar el seudirector, Artur Zabala, el cosa es justificava així
Publicades
2019-06-26