Maria Beneyto: La creació literària de la dona múltiple i diversa al llarg del temps

Autors/ores

  • Josep Ballester-Roca Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v4.131

Resum

Resum: Maria Beneyto es una de les autores fonamentals de la literatura valenciana de
postguerra amb una llarga trajectòria tant en l’àmbit narratiu com poètic. Realitzem una
petita introducció al voltant del context i les circumstàncies en les quals desenvolupa la seua
activitat creadora i, a més, fem una anàlisi de la seua obra, que ens dibuixa, entre altres aspectes,
una radiografia del signe femení contemplat des de la diversitat i el compromís. Per
aquest motiu estudiem aquest tipus d’imatges relacionades amb els referents ficcionals i reals
tot reivindicant una identitat marcada per la diferència.


Paraules clau: Maria Beneyto, literatura feminista, literatura de postguerra


Abstract: Maria Beneyto is one of the fundamental authors of post-war Valencian literature
with a long career in both the narrative and poetic fields. We make a short introduction
about the context and circumstances in which he develops his creative activity, in addition,
we make an analysis of his work, which draws us, among other things, an x-ray of the female
sign seen from the diversity and the commitment. For this reason, we study this type
of image related to fictional and real references, claiming an identity marked by difference.


Keywords: Maria Beneyto, feminist literatura, postwar literature

Biografia de l'autor/a

Josep Ballester-Roca, Universitat de València

Resum: Maria Beneyto es una de les autores fonamentals de la literatura valenciana de
postguerra amb una llarga trajectòria tant en l’àmbit narratiu com poètic. Realitzem una
petita introducció al voltant del context i les circumstàncies en les quals desenvolupa la seua
activitat creadora i, a més, fem una anàlisi de la seua obra, que ens dibuixa, entre altres aspectes,
una radiografia del signe femení contemplat des de la diversitat i el compromís. Per
aquest motiu estudiem aquest tipus d’imatges relacionades amb els referents ficcionals i reals
tot reivindicant una identitat marcada per la diferència.


Paraules clau: Maria Beneyto, literatura feminista, literatura de postguerra


Abstract: Maria Beneyto is one of the fundamental authors of post-war Valencian literature
with a long career in both the narrative and poetic fields. We make a short introduction
about the context and circumstances in which he develops his creative activity, in addition,
we make an analysis of his work, which draws us, among other things, an x-ray of the female
sign seen from the diversity and the commitment. For this reason, we study this type
of image related to fictional and real references, claiming an identity marked by difference.


Keywords: Maria Beneyto, feminist literatura, postwar literature

Publicades

2020-11-10 — Actualitzat el 2020-11-10

Versions