«Pel seu estament, condició i qualitat»: la representació de l’estament en la Mallorca de la modernitat

Autors/ores

  • Victòria Bauçà Nicolau

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v5.160

Resum

Les famílies benestants de Mallorca van demostrar al llarg dels segles de la modernitat preocupació per la seva representació com a estament. La distinció entre grups socials s’havia de fer patent a través de certs elements que deixessin clara, de manera visible, la pertinença a cada un dels estaments socials existents. Els requisits estamentals (vestimenta, servei o educació) tenien sentit quan eren visibles ja que permetia diferenciar els grups privilegiats de la resta, de manera que es van convertir en una obligació per a aquells que s’havien de distingir. No bastava ser privilegiat, calia aparentar-ho. Aquesta situació provocà l’existència de peticions d’assistència pecuniària per tal de seguir els mandats socials de l’estament. Incomplir-los podia suposar que la resta de la societat infravalorés la seva identitat. A partir d’aquesta consideració, l’economia d’aquestes famílies podia arribar a passar a un segon pla.

Descàrregues

Publicades

2021-11-24