La història social de la llengua catalana en els estudis de Joan Fuster

Autors/ores

  • Adrià Martí-Badia

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v6.178

Paraules clau:

Joan Fuster, història social de la llengua catalana, decadència, castellanització.

Resum

Aquest treball detalla els articles, capítols i llibres que l’escriptor Joan Fuster i Ortells
va publicar sobre aspectes diversos de la història social de la llengua catalana, que es
troben dispersos al llarg de la seua obra, i valora les seues aportacions a la disciplina. Joan
Fuster no va arribar a publicar una obra monogràfica sobre aquesta matèria, però sí que va
publicar una gran quantitat d’estudis sobre aquesta: en uns casos, aquests textos tenien com
a propòsit algun aspecte d’aquesta matèria, però en d’altres s’hi refereix de manera secundària
tot aportant reflexions i informacions d’interès.

Biografia de l'autor/a

Adrià Martí-Badia

Universitat de València

Descàrregues

Publicades

2022-08-29