La filologia

Autors/ores

  • J. Àngel Cano Mateu

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v6.187

Resum

El fet de dir que un dels objectius —o, millor, que l’objectiu— del grau de
Filologia Catalana és el de proporcionar un coneixement en profunditat dels
diversos aspectes lingüístics, socials, literaris i culturals tant de la nostra llengua
com de la nostra literatura, en realitat, és no dir res. Entre els mínims exigits a
l’alumnat que ha de superar aquests estudis, hi ha el de desenvolupar coneixe-
ments, competències i habilitats en el camp de la història social de la llengua,
de l’estructura de la llengua, de la situació sociolingüística de la llengua, o
de la història de la literatura feta en la nostra llengua. En efecte, l’estudiant
d’aquest grau, siga de la universitat d’arreu del país que siga, i tot i la diferèn-
cia de nomenclatura i de distribució semestral, ha de fer front a assignatures
dedicades, entre altres matèries, a la història de la llengua o a l’estudi de la nos-
tra literatura en diverses èpoques, com l’edat mitjana, l’edat moderna, l’època
contemporània i l’actual.

Biografia de l'autor/a

J. Àngel Cano Mateu

University of Leeds

Descàrregues

Publicades

2022-08-29