Ausiàs March agafa la ploma

Autors/ores

  • Robert Archer

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.19

Resum

S’intenta reconstruir, partint d’observacions de l’època (principalment el Torcimany de Lluís d’Averçó) i altres modernes (sobretot Paul Valéry), el procés composicional probable pel qual Ausiàs March pogué escriure cada nou poema. Es proposa que els primers versos tenen un paper especialment important perquè semblen impulsar la resta de la composició, i en un cert sentit impliquen tot el que després s’elaborarà d’acord amb les normes vigents de composició retòrica. S’estudien quatre poemes a la llum d’aquestes idees: els XXXIX, XLVI

Biografia de l'autor/a

Robert Archer

King’s College London / Universitat de València

Referències

Archer, R. (1982) «‘E ja en mi alterat és l’arbitre’: Dramatic Representation in Ausiàs March’s Cant Espiritual», Bulletin of Hispanic Studies, 59: 317-323.

————— (1985) The Pervasive Image. The Role of Analogy in the Poetry of Ausiàs March, Amsterdam/Filadèlfia, John Benjamins.

————— (1996) Aproximació a Ausiàs March. Estructura, tradició, metàfora, Barcelona, Empúries.

————— (2009) Lo cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March, València, Institució Alfons el Magnànim.

————— (2017) (ed.) Ausiàs March. Dictats/Obra completa, Madrid, Cátedra (col. «Letras Hispánicas»).

Averçó, L. d’ (1956) ‘Torcimany’ de Luis de Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas, 2 vol., ed. José María Casas Homs, Barcelona, CSIC, 1956.

Dragonetti, R. (1960) La Technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise: contribution à l’étude de la rhétorique médiévale, Bruges, De Tempel.

Dutton, B. i González Cuenca, J. (ed.) (1993) Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Madrid, Visor.

Escartí, J. V. (1999) «Encara sobre València i Ausiàs March al segle xvi», dins R. Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle xv, Alacant, Universitat d’Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, p. 173-197.

Fuster, J. (1995) «Vigència d’Ausiàs March», dins Misògins i enamorats, ed. Albert Hauf, València, Bromera.

Garci-Gómez, M. (1984) Marqués de Santillana. Prohemios y cartas literarias, Madrid, Editora Nacional.

Gómez Manrique (2003) Cancionero, ed. F. Vidal González, Madrid, Cátedra.

March, A. (1555) Las obras del poeta mossen Ausias March, corregidas de los errores que tenian. Sale con ellas el vocabulario de los vocablos en ellas contenidos […], Valladolid, Sebastián Martínez.

Martí i Pol, M. (2000) Què és poesia?, Barcelona, Empúries.

O’driscoll, D. (2008) Stepping Stones. Interviews with Seamus Heaney, Londres, Faber & Faber.

Petrarca, F. (1981) I Sonetti del Canzionere/Los sonetos del Cancionero, Barcelona, Bosch.

Pérez de Guzmán, F. (1965) Generaçiones y semblanzas, ed. R. B. Tate, Londres, Tamesis.

Riquer, M. de (1964) Història de la literatura catalana, III, Barcelona, Ariel.

Valéry, P. (1944) «Poésie et pensée abstraite», dins Variété, V, París, Gallimard, p. 129-162.

Weiss, J. (1990) The Poet’s Art. Literary Theory in Castile c. 1400-60, Oxford, Medium Aevum Monographs.

Whitman, W. (1993) Leaves of Grass. The “Death-Bed” Edition, Nova York, The Modern Library.

Publicades

2017-12-05

Número

Secció

Monogràfic