Alfons X, Jaume I, Múrcia i el món aragonès

Autors/ores

  • Ernest Belenguer Cebrià

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v7.192

Paraules clau:

James I, Alfonso X, aragonese, catalonians, fueros, Xativa, Murcia

Resum

Aquest article vol presentar dos temes importants en el regnat de Jaume I que en el
fons queden vinculats. En primer lloc, la relació sempre difícil entre els aragonesos d’aquella
època i gran part de la bibliografia actual respecte al rei. Per això el treball comença en els
primers anys del Conqueridor i acaba en els darrers quan aquest conquereix Múrcia, que
pertanyia a Castella, després de la revolta islàmica contra Alfons X el Savi. En segon lloc,
tot i que la qüestió és ben coneguda, es parla dels vincles, en general més complicats que no
favorables entre el sogre i el gendre que són Jaume I i Alfons X. Uns vincles que es veuen en
dos moments de temps diferents. Abans de tot fou la petició que fa Alfons per tenir Xàtiva
com a dot de la seva esposa Violant d’Aragó, negada per Jaume. Molts anys després la recuperació
de Múrcia pel Conqueridor que aconsegueix al final l’afabilitat de Jaume I i Alfons
X, malgrat la conflictivitat persistent aquí també dels aragonesos.

Biografia de l'autor/a

Ernest Belenguer Cebrià

Universitat de Barcelona / IEC

Descàrregues

Publicades

2023-05-25

Número

Secció

Dossier: LA FIGURA DE JAUME I