Paraules que construeixen imatges: Jaume I el Conqueridor com a ‘miles Christi'

Autors/ores

  • Sofía Fernández Pozzo
  • Marta Serrano Coll

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v7.194

Resum

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la importància que va tenir el regnat de Jaume
I en la utilització de símbols que ajudessin a establir una imatge de poder com miles
Christi. Per fer-ho, recórrer al Llibre dels Feyts ha estat imprescindible. Dels seus renglons es
reconeixen atributs com el senyal reial, l’espasa i poderosos elements profilàctics de caràcter
devocional, elements que tindran ressò en la seva sigil·lografia. També hem atès, en la seva
faceta de miles Christi, la vessant legislativa. Finalment, hem realitzat una comparativa entre
la crònica catalana i la Segunda Partida d’Alfons X que torna a posar de manifest la complexitat
de la personalitat del Conqueridor com caput militia Christi.

Biografies de l'autor/a

Sofía Fernández Pozzo

Universitat Rovira i Virgili-Université de Fribourg

Marta Serrano Coll

Universitat Rovira i Virgili-Templa

Descàrregues

Publicades

2023-05-25

Número

Secció

Dossier: LA FIGURA DE JAUME I