Els orígens històrics del valencià

Autors/ores

  • Antoni Ferrando Francés

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v7.195

Paraules clau:

València baixmedieval, repoblació, sociolingüística, valencià, aragonés, dialectes catalans, teories lingüístiques, antroponímia, història lingüística

Resum

L’anàlisi lingüística i historiogràfica de la documentació valenciana del segle XIII al
segle XV permet constatar que el valencià es formà a partir de la repoblació bàsicament
catalanoaragonesa de l’època, en què hi hagué un predomini dels catalanooccidentals. Els
catalanoorientals s’hi acomodaren al català occidental, i els aragonesos, en adoptar el català,
contribuïren a reforçar-ne els trets occidentals. L’anivellament lingüístic no es traduí
en un llenguatge híbrid, sinó en una modalitat relativament uniforme en quasi tot l’àmbit
geogràfic valencià. Només una teoria sociolingüística de la repoblació permet explicar
satisfactòriament la gènesi del valencià i la seua adscripció tipològica al català occidental.

Biografia de l'autor/a

Antoni Ferrando Francés

Universitat de València

Descàrregues

Publicades

2023-05-25

Número

Secció

Dossier: LA FIGURA DE JAUME I