El ‘Llibre de la fundació de Sant Jeroni de Cotalba’ (1569) de fra Joan Baptista de Salamanca

Autors/ores

  • Rubén Galera Hernández

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v7.198

Paraules clau:

monestir de Sant Jeroni de Cotalba, segle xvi, fra Joan Baptista de Salamanca, historiografia jerònima

Resum

L’Orde de Sant Jeroni ha produït llibres, al llarg de la història, que relaten la fundació
dels seus monestirs. La llengua emprada en aquest tipus de produccions historiogràfiques
ha sigut majoritàriament el castellà, fins i tot en els monestirs de la Corona d’Aragó. La troballa
fortuïta del cronicó fundacional del monestir de Sant Jeroni de Cotalba dona compte
que aquest cenobi, juntament amb el monestir de la Murtra (Badalona), es va mantenir fidel
al català en aquest tipus de projectes cronístics. Partint d’aquest fet, en el present treball
analitzarem el cronicó Fundació del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, escrit per fra Joan
Baptista de Salamanca en 1569, i totes les dades i dates anacròniques que posen en dubte la
seua datació i l’autoria.

Biografia de l'autor/a

Rubén Galera Hernández

Universitat de València

Descàrregues

Publicades

2023-05-25