NORMES D’EDICIÓ

Resum

1. Normes de presentació d’originals: articles
a) Requisits previs
1. Els articles hauran de ser treballs originals de recerca, no publicats anteriorment
en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que no es troben en fase d’avaluació
en cap altra publicació.
2. Si l’estudi o el treball ha rebut finançament per a la realització, s’indicarà al text,
en una nota inicial.
3. Els autors, si estan donats d’alta en ORCID, hauran de signar el treball amb la
versió normalitzada del nom que hi hagen registrat.

Descàrregues

Publicades

2023-05-25