Sobre l’escriptura d’Ausiàs March

Autors/ores

  • Marie-Claire Zimmermann Université de Paris-Sorbonne

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.24

Resum

Resum: El present article fa una una síntesi sobre la investigació ausiasmarquiana del segle  xx i del xxi, que aporten una gran riquesa i una gran varietat. Això permet, en part, fer un  reconeixement als investigadors, però, sobretot, ens obri noves perspectives, nous horitzons perquè veurem més clarament quins aspectes de l’obra marquiana caldria continuar  investigant. 

Paraules clau: Ausiàs March, investigació, estudis, món marquià, poesia, segle xv

Abstract: This article makes a synthesis about the Ausias-March research in the 20th and 21th centuries that bring a great value and variety. This allows, in part, to give recognition  to researchers, but above all opens new perspectives, new horizons for us to see more clearly  what aspects of the Marquian work we should keep investigating.

Keywords: Ausiàs March, research, studies, Ausiàs March’s Universe, poetry, 15th century

Referències

Alemany Ferrer R. (ed.) (1997): Ausiàs March: Textos i contextos, Alacant, IIFV/ PAM.

Archer, R. (1985): The Pervasive Image. The Role of Analogy in the Poetry of Ausiàs March, «Purdue University Monographs in Romance Languages», núm. 17, Amsterdam, John Benjamins.

————— (ed.)(1997): Ausiàs March, Obra completa, 2 vol., Barcelona, Barcanova, 1997.

————— (2009): Lo cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March, València, Institució Alfons el Magnànim (IAM), 2009.

Bellveser, R. (ed.) (2010) La poesia d’Ausiàs March i el seu temps, València, Institució Alfons el Magnànim.

Bellveser, R. & Santonja, G. (eds.) (2010): Cançoner del Magnànim 2009. En homenatge a Ausiàs March, Institució Alfons el Magnànim.

Chiner Gimeno, J. (1997): Ausiàs March i la València del segle xv (1400-1459), València, Consell Valencià de Cultura.

Bohigas, P. (1952): «Introducció» a Ausiàs March, Poesies, a cura de Pere Bohigas, Barcelona, Barcino, vol. I, 9-184.

Fuster Ortuño, M. A. (2009): «Bibliografia ausiasmarquiana selecta des del 1997. Selecció d’estudis entre el V centenari del naixement d’Ausiàs March (1397/ 1400) i el 550 aniversari de la mort del poeta», dins Martines, V. (ed.): Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d’Ausiàs March traduïts a 25 llengües, València, Institució Alfons el Magnànim, vol. I, 87-134.

Gimferrer P. (1973): Foc cec, Barcelona, Edicions 62.

————— (1994): Dietari (1979-1980), Barcelona, Edicions 62.

————— (2011): Rapsodia, Barcelona, Seix Barral.

————— (2014): El castell de la puresa, Barcelona, Proa.

Hauf, A. G. (ed.) (1998): Lectures d’Ausiàs March, 15 de gener-10 de desembre de 1997, Fundació Bancaixa.

————— (1983): «El lèxic d’Ausiàs March: primer assaig de valoració i llista provisional de mots i freqüències», ElliLC, VI (=Miscel·lània Pere Bohigas, 3), Barcelona, PAM, 121-224.

————— (1997): «Ausiàs March o la voz del silencio», Cuadernos Hispanoamericanos, 569, 71-83.

————— (1998): «Possibles ressons de les Tusculanes en el poema XXXVII d’Ausiàs March», Caplletra, 24, 105-115.

March, A. (1951-1959): Poesies, a cura de Pere Bohigas, Barcelona, Editorial Barcino, 5 vol.

————— (2008): Per haver d’amor vida, Antologia comentada per Francesc J. Gómez i Josep Pujol, Barcelona, Editorial Barcino.

Martin, G. & Zimmermann, M.-C. (ed.) (2000): Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d’Etudes Médiévales Hispaniques de l’Université Paris 13 / Klincksieck.

Martines, V. (ed.) (2009): Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d’Ausiàs March traduïts a 25 llengües, València, IAM, 2 vol.

Mestre Zaragozá, M. (2014): Ausiàs March. L’impossible orthodoxie de l’être, Madrid, Casa de Velázquez.

Palomero, J. (1990): Guia didàctica

Publicades

2017-12-01

Número

Secció

Monogràfic