L’imaginari popular en sant Vicent Ferrer: semblances i exemples en els Sermons vicentins

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v3i0.59

Paraules clau:

sant Vicent Ferrer, etnopoètica, predicació, sermons, rondalles, ATU 1, ATU 1331

Resum

Els Sermons de sant Vicent Ferrer constitueixen un veritable tresor des del punt de vista lingüístic, i —òbviament— també des d’una òptica teològica. En aquesta aportació, tanmateix, es proposa una aproximació analítica als Sermons de Vicent Ferrer des de perspectives etnopoètiques: atenent relats, motius, temes, creences, arguments, imatges i referents narratius directament manllevats pel dominic valencià a l’imaginari popular del seu temps.

L’estudi de les semblances i els exemples inserits en els Sermons vicentins no solament aporta llum sobre les tècniques comunicatives i les estratègies discursives de la predicació vicentina, sinó també sobre alguns aspectes concrets —etnopoèticament interessantíssims— del patrimoni rondallístic valencià. Així, per exemple, resulta que algunes narracions internacionalment indexades i tipificades, que durant els dos últims segles mai no han pogut ser identificades i catalogades dins de l’àmbit cultural valencià, sí que poden ser documentades, en canvi, en els Sermons de sant Vicent. Aquest és el cas, sense anar més lluny, del tipus ATU 1 («The Theft of Fish»), i també del tipus ATU 1331 («The Covetous and the Envious»).

Descàrregues

Publicades

2019-06-26