Fugir davant del desequilibri: la resolució (mítica) de conflictes en la narrativa de Mercè Rodoreda

Autors/ores

  • Carles Cortés Orts

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v7.202

Paraules clau:

narrativa, Mercè Rodoreda, realisme psicològic, imaginari, construccions mítiques, simbologia

Resum

A partir de l’anàlisi del conjunt de l’obra de Mercè Rodoreda observarem l’evolució
psicològica dels seus personatges davant de diverses situacions de conflicte plantejades. La
tendència majoritària de plantejar situacions de fugida, bé siguen físiques —amb l’opció del
suïcidi—, bé siguen simbòliques —amb la concreció mítica d’algunes actuacions—, ofereix
uns trets recurrents en la resolució de les situacions crítiques que aporten una certa recurrència
en els seus relats. Tot i trobar diversos precedents en les novel·les dels anys trenta i les escrites
durant l’exili, serà en les últimes obres com Viatges i flors, Quanta, quanta guerra... i La mort
i la primavera quan destriarem una intensificació de la construcció mítica del seu imaginari.

Biografia de l'autor/a

Carles Cortés Orts

Universitat d’Alacant

Descàrregues

Publicades

2023-05-25